Kørekort til personbil

Hedehusene Køreskole

Tag kørekort i Hedehusene

Du må tidligst starte på dit kørekort når du er 16 år og 9 måneder gammel.
Herefter kan du tidligst gå op til teoriprøve 1 måned før du fylder 17 år og til praktisk prøve på din 17 års fødselsdag. Når du får kørekort som 17 årig, skal du være opmærksom på, at du skal have en ledsager med i bilen, hver gang du skal køre bil. Hvis du vil undgå denne situation, er der naturligvis stadig mulighed for at begynde på kørekort tæt på din 18 års fødselsdag i stedet.

Bliv godkendt til kørekort
For at blive godkendt til kørekort, skal du aflevere en lægeerklæring samt medfølgende pasfoto.

Som førstegangserhverver af kørekort skal du endvidere have et godkendt færdselsrelateret førstehjælpsbevis der max. er 12 måneder gammelt. Elever med traktorkørekort kan undvære førstehjælp.

Pris for lovpakken: 13.990 kr.

Andre udgifter

 • Prøvegebyr DKK 1.170

  Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen for teori/køreprøve

 • Beramningsgebyr DKK 200

  Beramningsgebyr 2 x 100,- for bestilling af teori og køreprøve

 • Køreprøve DKK 1.450

  Køreprøven afvikles som udgangspunkt i Roskilde (såfremt der er prøver ledige).
  Inkluderer opvarmning inden prøven, selve køreprøven, samt transport af skolevogn til og fra køreskole og prøvested.

 • Førstehjælp DKK 650

  Vi anbefaler at tage kurset hos vores samarbejdspartner i Roskilde, mere info ved opstart.

 • Lægeerklæring DKK ca. 400-600
 • Pasfoto DKK ca. 160
 • Ekstra kørelektion a 45 min. DKK 525
 • Login forlængelse D4Y 1 måned DKK 150
 • Undervisning på engelsk DKK 550

  Pris per lektion.

Lovpakkens indhold
Teori undervisning

Vores teoriundervisning foregår som tavleundervisning med færdselssituationer og videosekvenser. Vi anvender fra januar 2022 det seneste nye undervisningsmateriale, Drive4You, som er udviklet i samarbejde med Dansk Kørelærer Union (DKU). Systemet anvendes i teorilokalet og til elevernes forberedelse hjemme. Undervisningen foregår på køreskolen, fordelt på i alt 10 aftener. Vi lægger endvidere meget vægt på, at der er en sjov og hyggelig stemning i teorilokalet. 

Kørsel på vej

Vores engagement i din køreuddannelse strækker sig ud over klasselokalet. På Hedehusene Køreskole tilbyder vi omfattende undervisning, der inkluderer praktisk kørsel på vejene. Vi tror på, at den praktiske erfaring er afgørende for at blive en dygtig og sikker bilist. Derfor arbejder vores erfarne kørelærere hånd i hånd med dig på vejene, hvor du kan anvende din teoretiske viden i virkeligheden. 

Online teori

Alle elever tilbydes adgang til gratis online teori hjemme fra egen PC, Mac, tab og telefon – som er gyldig i 3 måneder. Det er således fremover meget nemmere at tage tests hjemme, – til stor gavn for alle vores elever! Du får selvfølgelig yderligere info, når I starter på jeres køreuddannelse.

Manøvrebane

Manøvrebaneøvelser er en vigtig del af vores køreuddannelse, da det er første gang, man skal ud at køre. Vores erfarne kørelærere vil guide dig gennem disse øvelser, så du kan mestre forskellige køreteknikker i trygge og sikre omgivelser. 

Køreteknisk anlæg

På Hedehusene Køreskole introducerer vi vores elever til det Køretekniske Anlæg, hvor de kan forfine deres kørefærdigheder under kontrollerede forhold. Det er Anders, der er instruktør og underviser på FDM Sjællandsringen. Dette anlæg giver mulighed for at øve essentielle manøvrer, forbedre reaktionsevner og håndtere forskellige udfordrende situationer i et sikkert og trygt miljø sammen med Anders.  

Køreprøve
Når du er klar til at tage din køreprøve, er Hedehusene Køreskole her for at støtte dig på hvert trin af vejen. Vores mål er at gøre dig klar og velforberedt til din køreprøve. Vores erfarne kørelærere vil sørge for, at du har de nødvendige færdigheder og viden, der kræves for at bestå prøven.
Kontakt køreskolen

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om kørekort i Hedehusene, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.